Projektjeink

Lezárult projektjeink:

„Munka-Család-Egyensúly a kisgyermekes nők sikeres foglalkoztatásáért” című, TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 azonosítószámú projekt.

Konzorciumi partnerek: Gödöllő COOP Zrt., Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft., Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

A projekt három fő elemből tevődött össze:

1. Munkavállalói csoport felkészítése a munkavállalásra

Komplex képzési program, melynek célja a kisgyermekes szülők felkészítése a sikeres munkavállalásra, célcsoportja a Gödöllői és Aszódi Kistérség gyermekgondozásból visszatérő lakosai. A nagyszámú jelentkező közül kiválasztott 49 kisgyermekes szülő a munkáltatók igényeihez igazodó szakmai felkészítő képzéseken és pszicho-szociális felkészítésen vett részt. A pszicho-szociális felkészítés egyéni és csoportos kulcsképesség fejlesztő tréninget, munka-magánélet összehangolását segítő tréninget, egyéni mentorálást és tanácsadást, munkaadói és munkavállalói szempontok összeegyeztetését segítő tréninget, álláskeresési ismeretek fejlesztését foglalt magában.

Ötféle képzési program indult:

 1. OKJ-s Óvodai dajka képzés, számítástechnikai alapismeretek, családi napközi képzés
 2. OKJ-s Kisgyermekgondozó, nevelő képzés
 3. Projektasszisztens képzés, benne angol nyelvi képzés, ECDL számítástechnikai és  órás projekt menedzsment tanfolyamok
 4. Komplex kereskedelmi felzárkóztató képzés, melynek elemei kereskedelmi, MS Office felhasználói és emelt    szintű számítógépes, BIR üzemeltető és BR kereskedelmi és informatikai rendszerüzemeltető képzés, valamint számítógép alapú pénztárkezelő tanfolyam
 5. Kiegészítő recepciós képzés, benne idegen nyelvi és valutapénztáros képzés.
   

A képzések ideje alatt térítésmentes gyermekfelügyeletet biztosítottunk a projektben résztvevők számára. A képzési programot 49 projektrésztvevő közül 49 fő sikeresen teljesítette.

A projekt időtartama alatt a célcsoport tagok közül 28 fő elhelyezkedett, s közülük 23-an már legalább 6 hónapot el is töltöttek új munkahelyükön.

2. Családbarát munkahelyi kultúra kialakítása – munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások

A projekt második elemeként a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. a munkaadók számára ingyenes esélyegyenlőségi érzékenyítő tréningek és tanácsadás megtartását vállalta, hogy minél több kisgyermekes szülő kapjon lehetőséget a későbbiekben is a munkahelyre való visszatérésre. Az esélyegyenlőségi tréning elősegítette a családbarát munkahelyi kultúra elterjedését és a hátrányos helyzetű munkavállalók (kisgyermekesek, megváltozott munkaképességűek, 50+ álláskeresők, tartós munkanélküliek) iránti negatív előítéletek csökkentését. A program során 10 munkaadó partnernek nyújtottunk esélyegyenlőségi szolgáltatásokat, a tréningen és a tanácsadáson túlmenően esélyegyenlőségi helyzetfeltárást és esélyegyenlőségi terv készítését is, amelynek fókuszában a családbarát munkahelyi kultúra kialakítása állt.

3. Gyermekfelügyeleti szolgáltatási rendszer kialakítása

A program harmadik összetevője egy komplex gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése és működtetése volt. Ennek eredményeképpen működik a Palánta Családi Napközi és Játszóház a gödöllői Szilhát utcában, amely a gyermekek felügyelete mellett közösségi teret is nyújt kamaszok és felnőttek számára. A családi napközi munkatársai a projektben dajka képzésben résztvevők közül kerültek ki. A szolgáltatást igénybe vehetik magánszemélyek, valamint cégek, intézmények is vásárolhatnak helyet saját munkavállalóik számára. Hiánypótló szolgáltatást kínálnak a Palánta Családi Napközi és Játszóház nyári gyermektáborai, a gyermekek biztonságos elhelyezésével és színvonalas programokkal.

Konzorciumi partnerek: Gödöllő COOP Zrt., Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft., Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Megvalósítás időpontja: 2012.05.01– 2014.04.30.

 

TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005 „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért - befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben” című projekt. 
 

Foglalkoztató konzorciumi partnereink:

 • Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
 • VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
 • PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Befogadó Munkahely Program hátrányos helyzetű személyek – alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, pályakezdők, tartós munkanélküliek, gyermekgondozásból visszatérők, megváltozott munkaképességűek - számára biztosított munkavállalásra felkészítő, szakmai képzést és pszicho-szociális támogatást magába foglaló komplex programot, majd foglalkoztató partnereinknél 12 hónapig tartó támogatott foglalkoztatást. A program módszertanának alapjait a Budapest Esély Nonprofit Kft. „Befogadó Budapest” című projektének módszertana, valamint az általunk korábban megvalósított munkaerő-piaci reintegrációs projektek tapasztalatai, jól bevált módszerei képezték.

Felkészítő program:
                                          
A felkészítő programba 22 fő hátrányos helyzetű személyt vontunk be. A program keretében ECDL képzés szerepelt, amelyet az egyes munkakörökkel kapcsolatos speciális képzés követett (ügyviteli-adminisztrációs, angol nyelvi, webmesteri). 
A szakmai képzést kiegészítette a személyiségfejlesztő tréning programelem, amely önismeretet, személyiségfejlesztést, kommunikációt és konfliktuskezelést foglalt magába. A program részeként egyéni személyiségfejlesztési tanácsadás, valamint egyéni jogi tanácsadás igénybe vehető. A programban résztvevőket egyéni mentor kísérte végig a felkészítési és a munkavállalási szakaszban egyaránt. A munka világára történő felkészítés keretében csoportos álláskereső tréninget és egyéni álláskeresési tanácsadást biztosítottunk a célcsoport tagok számára.
 
A projekt időtartama alatt a programban résztvevők gyermekei számára ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítottunk szakképzett dajkákkal működő játszóházunkban.
 
 
Foglalkoztatási program:
 
A foglalkoztatási program keretében 13 fő 12 hónapig történő támogatott foglalkoztatását biztosítottuk, a következő munkakörökben, zárójelben a foglalkoztató szervezet megjelölésével.

A sikeres munkavállalás érdekében az újdonsült munkavállalókat munkahelyi patrónusok segítik a beilleszkedésben, a munkahely megtartásában. A patrónusok a befogadó munkahelyeken régóta dolgozó, nagy tapasztalattal bíró szakemberek, akik támogatást adnak a beilleszkedéshez, a felmerülő problémák megoldásához. A patrónus rendszer a korábbi tapasztalatok alapján nagyban elősegíti az új munkahely megtartását a munkaerő-piacon hátrányos helyzetűek esetében.

 Megvalósítás időpontja: 2010.05.01– 2012.04.30.

 

„Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére” című, TÁMOP-1.4.1-08/1-2009-0037 azonosítószámú projekt.

A projekt keretében a 2010. év folyamán foglalkoztatási partnerségi együttműködés, azaz paktum jött létre a Gödöllői Kistérségben helyi munkaadók, önkormányzatok, képzőintézmények, szociális intézmények, civil szervezetek, média partnerek és a munkaügyi központ részvételével. A projekt megvalósításában konzorciumi partnereink a következő szervezetek voltak:

 • Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása
 • Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
 • Szent István Egyetem
 • Tízpróba Magyarország Kft.

 A projekt főbb lépései a következők voltak:

 • a Gödöllői Kistérség foglalkoztatási helyzetfelmérésének elkészítése;
 • foglalkoztatási megállapodás előkészítése és létrehozása a helyi munkaerő-piac szereplőinek részvételével;
 • Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia megalkotása a foglalkoztatási megállapodást aláíró szervezetek közreműködésével;
 • Foglalkoztatási partnerség létrehozása 60 alapító taggal, szervezeti keretek kialakítása;
 • Foglalkoztatási partnerség működtetése, tematikus munkacsoportok szervezése, közös projektek generálása, állásbörze szervezése

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum a projekt lezárását követően a partnerek saját erőforrásaira támaszkodva folyamatosan működik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Megvalósítás időpontja: 2010.02.01– 2011.05.31.

 

 

„Családbarát Életpályáért Program” című, TAMOP-1.4.1-07/1-2008-0057 azonosítószámú projekt.

A projekt keretében három különböző OKJ-s képzést, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő képzéseket és tréningeket biztosítottunk hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak számára. A projektbe 49 fő, a következő hátrányos helyzetű csoportokba tartozó személyt vontunk be:

 • alacsony iskolai végzettségű
 • szakképzettséggel nem rendelkező
 • elavult szakképzettséggel rendelkező
 • gyermekvállalást követően munkaerő-piacra visszatérő
 • pályakezdő
 • megváltozott munkaképességű.

A multimédia-fejlesztő képzési program időtartama kb. 600 tanóra volt, amelybe az OKJ-s tanfolyamon túl a következő kiegészítő képzéseket tartoztak: számítástechnika szintrehozó képzés, vállalkozói ismeretek, vállalkozási tanácsadás, távmunka tréning, szövetkezeti ismeretek és angol nyelv.
 A logisztikai ügyintéző képzési program időtartama kb. 600 tanóra volt, gyakorlati képzéssel együtt, amelyben az OKJ-s tanfolyam mellett kiegészítésképpen számítástechnikai alapismeretek, valamint angol nyelvi képzés szerepel. 
A dajka képzési program kb. 400 tanórás volt, amely az OKJ-s képzés mellett fejlesztőpedagógiai és számítástechnikai alapismeretek oktatását is magába foglalta.  

A 49 fős célcsoportból 44 fő sikeres OKJ-s vizsgát tett.

Kiegészítő pszicho-szociális szolgáltatásként között tanulás-módszertani tréning, majd a különböző OKJ-s szakmákhoz kapcsolódó kompetencia elvárásokra épülő kulcsképesség-fejlesztés, személyiségfejlesztő tréning programelem szerepelt, melyben tematikailag egymásra épülve először csapatépítés, ezt követően önismeret, személyiségfejlesztés és konfliktuskezelést is magába foglaló kommunikációs tréning zajlott. A program részeként egyéni pszichológiai tanácsadás igénybe vehető volt. Ezen túlmenően csoportos álláskereső tréninget, egyéni álláskeresési tanácsadást, egyéni jogi tanácsadást és gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosítottunk a célcsoport tagok számára térítésmentesen a program ideje alatt. 
 A projekt foglalkoztatási programjában 16 fő 6 hónapon át tartó részmunkaidős foglalkoztatása valósult meg: 10 fő multimédia-fejlesztő távmunkás alkalmazása, 2 fő logisztikai ügyintéző alkalmazása szadai munkavégzéssel, illetve 4 fő dajka foglalkoztatása a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Veresegyházon illetve Gödöllőn működő játszóházában. A foglalkoztatási program fontos szerepe volt munkatapasztalat szerzés biztosítása a friss szakmával rendelkező célcsoport tagok számára.
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Megvalósítás időpontja: 2008.07.01– 2009.12.31.

 

 „Gyermek nem lehet akadály” (Képzési és aktív álláskeresési program női munkavállalók, és GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő szülők számára) című, OFA/NP-K-2008/8141/0049 azonosítószámú projekt.

Nyelvi és számítástechnikai képzések, játszóház kiegészítő szolgáltatás, pszicho-szociális szolgáltatások 60 fő GYES-ről, GYED-ről és GYET-ről a munkaerőpiacra visszatérni kívánó inaktív személy, álláskereső illetve munkavállaló számára.  Esélyegyenlőségi helyzetfeltárás, tanácsadás és tervkészítés munkaadók, intézmények részére. 6 munkaadó vett igénybe esélyegyenlőségi tanácsadást, 4 munkaadó számára esélyegyenlőségi helyzetfeltárást, 2 munkaadó számára esélyegyenlőségi tervet készítettünk.

Megvalósítás időpontja: 2007.11.30- 2008.11.29.

"Vissza a munka világába!” – Veresegyházon és környékén élő családok elhelyezkedését célzó program” című, HEFOP – 2.2.1-06/1.-2006-08-0041/4.0 azonosítószámú pályázati program.

Képzések (munkaerő-piaci ismeretek, számítástechnika) és szupervízió szociális szakemberek és a szociális szférában tevékenykedő civil szervezetek önkéntesei számára, ágazatközi együttműködés kialakítása a térség szociális és a munkaügyi szervezetei között. 36 fő végezte el sikeresen a képzési programot. Az ágazatközi együttműködés kialakításában 8 szociális intézmény, 8 civil szervezet, valamint a KMR Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége vett részt. Az együttműködés a projekt befejezését követően folyamatosan megvalósul. A veresegyházi projektiroda Foglalkoztatási Információs Pontként működik.

Megvalósítás időpontja: 2007.01.01- 2008.01.31

 

 

„Szélessáv a munkavállaláshoz – összefogás a nők munkahelyteremtéséért újszerű kiegészítő szolgáltatás létrehozásával” című, HEFOP-1.3.1–05/1-2005-09-0076/2.0 azonosítószámú projekt.

25 fő GYES-en, GYED-en lévő, illetve 40 év feletti inaktív nő számára ECDL, vállalkozói ismeretek és projekt menedzsment képzést biztosítottunk, 5 fő célcsoport tag számára dajka képzést nyújtottunk. Kiegészítő szolgáltatásként gyermekmegőrző játszóházat hoztunk létre, valamint csoportos és egyéni pszicho-szociális szolgáltatások biztosításával készítettük fel a célcsoport tagokat a munkavállalásra. Állásbörze rendezvényt szerveztünk 16 munkaadó partner részvételével, térségi állásinformációk gyűjtése. 28 személy végezte el sikeresen a programot, 19 fő elhelyezkedett. A létrehozott játszóház jelenleg is üzemel.

Megvalósítás időpontja: 2006.06.01-2007.12.31.