Megváltozott munkaképességű munkavállalók beillesztése

Megváltozott munkaképességű munkavállalók sikeres foglalkoztatásának záloga egy komplex adaptációs folyamat megvalósítása, amely során megtörténik a leendő munkavállaló és a foglalkoztató szervezet egyénre szabott felkészítése. Ez a folyamat energia-befektetést igényel, azonban hosszú távon számos előnyt biztosít mind a dolgozók, mind a munkaadó szervezet számára.

A felkészítés és munkába állítás folyamata a következő lehetséges elemekből épül fel:

Információátadás: csoportos tájékoztatás - egyéni konzultáció
•    jogszabályi háttér, kedvezmények, kötelezettségek, lehetőségek ismertetése;
•    fogalmak magyarázata (rehabilitáció, egészségkárosodás, fogyatékosság stb.)
•    a különböző károsodások és fogyatékossági típusok, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaképesség csökkenések ismertetése;
•    megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén igénybe vehető támogatások rendszere;
•    kistérségi jó gyakorlatok, pozitív példák, referenciák ismertetése;

Látogatás, személyes tapasztalatszerzés
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat sikeresen foglalkoztató cégnél tett látogatás során lehetőség nyílik arra, hogy első kézből, közvetlen információt szerezzenek a foglalkoztatás tapasztalatairól, az előnyökről és a nehézségekről.

Megfelelő megváltozott munkaképességű személy felkészítése és kiválasztása
•    készségek, képességek felmérése, képességprofil elkészítése;
•    alkalmassági vizsgálat;
•    megváltozott munkaképességű személy motiválása, érzékenyítése, felkészítése munkavállalásra;
•    megfelelő személy kiválasztása adott foglalkoztató számára.

Foglalkoztató szervezet felkészítése (választható szolgáltatások)
•    egyéni konzultáció: a szervezet igényeinek, szükségleteinek feltérképezése;
•    szervezet alkalmassági vizsgálata - audit (munkakörülmények, munkakörök, szervezeti kultúra, munkahelyi közösség);
•    munkakör-elemzés, munkakör-feltárás, munkakör-illesztés (a megváltozott munkaképességű munkavállalók által betöltendő lehetséges munkakörök feltérképezése, feladatok kompetencia-követelmények meghatározása, munkaképességek és követelmények illesztése);
•    érzékenyítő tréning közvetlen munkatársak számára;
•    munkahelyi patrónusok/mentorok felkészítése nagyobb létszámú felvétel esetén (patrónus tréning);
•    esélyegyenlőségi tréning a szervezet dolgozói számára;
•    esélyegyenlőségi terv készítése a munkaadó számára;
•    esélyegyenlőségi szempontú szervezetfejlesztés;
•    igény esetén közreműködés forrásteremtésben a fenti esélyegyenlőségi tevékenységekhez.

Megváltozott munkaképességű személy munkába állítása
•    munkavégzés megfelelő fizikai feltételeinek kialakítása (rehabilitációs mérnök) – munkakörnyezeti adaptációs tanácsadás;
•    munkavállaló felkészítése az adott munkakörre – munkafolyamat betanítása;
•    munkavállaló beintegrálása a munkahelyi közösségbe;
•    munkavállaló utókövetése (konzultáció, konfliktuskezelés, tanácsadás).

Esetgazda szolgáltatás munkaadók számára
Személyes tanácsadás és konzultáció a munkába állítási folyamat egésze során, valamint a támogatásokhoz szükséges adminisztrációval kapcsolatban.

További információ, ajánlatkérés: diverzitas(kukac)gak.hu vagy 30/349-0299