Települési Esélyegyenlőségi Program készítése

Települési Esélyegyenlőségi Program létrehozásáról „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) 31. §-a rendelkezik.

A települési (községi, városi és fővárosi) önkormányzatok a jogszabály értelmében ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A helyi önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal.
A Települési Esélyegyenlőségi Program
•    felméri, hogy a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd, másrészt
•    a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meghatározza a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Kormányrendelet részletes iránymutatást ad a Települési Esélyegyenlőségi Program összeállítására.
 

További információ, ajánlatkérés: diverzitas(kukac)gak.hu vagy 30/349-0299